TAPAHTUMASTA

Pakkasukko Putinia vastaan on politiikan ja kulttuurin festivaali, jonka päämäärä on kriittinen pohdinta ja uusien aktivismin strategioiden luominen. Festivaali pidetään Helsingissä 3.-5. tammikuuta, ja sitä järjestävät aktivistit Suomesta, Venäjältä ja entisen Neuvostoliiton alueelta.

Festivaalin aikana yhteiskunnallisen ja poliittisen kentän erilaiset toimijat ja toimintamuodot kohtaavat. Festivaalin päämäärä on yhteiskunnallisen ja poliittisen kentän uudelleenmäärittely. Tämä tapahtuu vaihtamalla kokemuksia onnistuneista projekteista esitelmin ja keskusteluin. Lisäksi festivaalilla suunnitellaan tulevia toimintastrategioita, etsitään uusia kontakteja ja tarjotaan tila yhteistyön muodostamiselle eri toimijoiden välille. Festivaali kutsuu myös tänä vuonna mukaan uusia vieraita ja osallistujia, miettii uutta kieltä, jolla on mahdollista määritellä ajankohtaisimmat ongelmat.

Festivaalille osallistuu erilaisia ruohonjuuritason horisontaalisia liikkeitä, ja antiautoritaarisia, vasemmistolaisia ja anarkistisia yhteisöjä. Mukana ovat trans-, queer- ja lhbt-yhteisöt, feministiset ja intersektionaaliset aloitteet, kyberfeministit, vasemmistofeministit ja antikolonialistiset feministit, anarkistiset yhteisöt, postanarkistit, ekoanarkistit, riippumaton media, ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt. Lisäksi festivaalilla on mukana ympäristöaktivisteja, filosofeja, modernin taiteen teorian ja käytännön tekijöitä, jotka luovat osallistavia projekteja, sekä poliittisia aktivisteja ja vaihtoehtoisten itseorganisoituneiden yhteisöjen jäseniä.

Festivaali tapahtuu eri puolilla Helsinkiä. Tämä mahdollistaa monenlaisia osallistumisen muotoja. Ohjelmassa on keikkoja, luentoja, performansseja, osallistuvia työpajoja, keskusteluita, video-projekteja ja performansseja.

Protestiliikkeet Venäjällä

  • Antirasistinen feminismi;
  • Uudet ontologiat ja uusi materialismi;
  • Feminismi ja queer Venäjällä;
  • Dekolonialismi;
  • Nekropolitiikka;
  • Ympäristöliike Venäjällä;
  • Media-aktivismi

OHJELMA

Venäjän liikkeiden tuki ry:n esittely

Kulttuurivastarinta Ukrainassa Euromaidania ennen ja sen jälkeen: Taide, tieto ja politiikka

Anarkistien ja antiautoritaaristen aktivistien vaino: vanhoja rikosprosesseja ja uusia haasteita

Työn muutos ja työnjälkeinen yhteiskunta

Kuraattoriaktivismi Vastarinnan ja mielekkään olemassaolon muotona

Onko nationalismi kadonnut Venäjältä?

Mitä yhteistä feminismillä ja antirasismilla?

DIY-painantatyöpaja, tuo oma paita tai kassi.

Minä/Me olemme Šies – ympäristöprotestit Venäjällä 2018-2019.

Pieni media” ja poliittinen aktivismi

Studio 4.413 – riippumaton tila Pietarista

Feminismi(t) etsimässä yhteistä kieltä

Kuolleiden puolue: johdatus nekropolitiikkaan

Uusi rationaalisuusja poliittinen mielikuvitus

ESIINTYJÄT

Lölja Nordik

Taiteilija, ekofeministi, aktivisti, DJ

Masha Young

Bloggaaja, feministi

PAVEL NIKULIN

Pavel Nikulin — toimittaja, pienen median tutkija, moloko plus -almanakan perustaja, toimittajien ammattiliiton varapuheenjohtaja.

VIKTORIA KRAVTSOVA

Feministinen kansainvälisten suhteiden tutkija

ALLA MITROFANOVA

Kyberfeministi, filosofi

VIERAIDEN ARVIOITA

«En ole koskaan aikaisemmin ollut tapahtumassa, jossa näin monet kiinnostavat ja projektit pyrkivät yhdessä strategioiden tuottamiseen ja solidaarisen yhteiskunnan luomiseen.»

Sofia Baženova

«Pakkasukko Putinia vastaan oli minulle aivan uudenlainen kokemus. En edes muista muita tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet yhtä vahvasti minun yhteiskunnallisiin mielipiteisiini. Olen matkustanut tapahtumaan Helsinkiin jo monen vuoden ajan, ja siitä on tullut minulle mukava perinne. Aion jatkossakin viettää muutaman kylmän talvisen päivän ympäri Venäjää saapuneiden tovereiden kanssa, yhdessä Euroopan kauneimmista maista.»

Pavel Nikulin

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Avtonom.org

tiedotusyhteistyötahot

Moloko plus

järjestäjä

A-ryhmä

järjestäjät

YHTEYSTIEDOT

dedmoroz@riseup.net